Toegankelijkheid

Skip to main content
  • Visie

    Het toekomstbeeld voor de gemeente

Vier integrale ambities – de vier van Westerkwartier

Op basis van het doorlopen proces, het Waarden- en Analysedocument en in afstemming met de notitie Strategische Positionering ‘Hier is het Westerkwartier’ van het gemeentelijk college, zetten wij vier overkoepelende Westerkwartierse, ambities neer:

Deze vier ambities garanderen dat de opgaven in de fysieke leefomgeving integraal worden benaderd en sluiten daarmee aan bij de Omgevingswet.

Bij elk van deze vier ambities maken wij keuzes. Soms strategisch, soms al iets meer gedetailleerd geven deze speerpunten richting en koers aan onze mooie gemeente! Voor een aantal van die keuzes nemen we zelf initiatief en verantwoordelijkheid. Bij andere zoeken we graag de samenwerking met ondernemers en/of onze maatschappelijke partners.

De beschrijving van elk van de vier ambities sluiten we af met een samenvattende kaart. Een verdere onderbouwing van de kaarten kan in de gebiedskompassen  worden gevonden.