Toegankelijkheid

Skip to main content

Welkom

Deze Omgevingsvisie bevat het toekomstbeeld van en voor de gemeente Westerkwartier. We kijken in deze visie ver vooruit en beschrijven onze ambities voor 2040. Daardoor is de visie zo hier en daar nog best abstract. Maar met alleen ambities richting 2040 zijn we er niet. Om onze ambities te realiseren zijn concrete acties nodig. In deze Omgevingsvisie leest u daarom niet alleen wat onze ambities zijn. U leest ook met welke acties we op korte termijn aan de slag gaan. Daarbij hebben we ook uw hulp nodig. Uw ideeën en plannen kunnen namelijk bijdragen aan het realiseren van onze ambities. We nodigen u daarom van harte uit om mee te werken aan de ontwikkeling van onze mooie gemeente!

De Omgevingsvisie bestaat uit vijf onderdelen

  • Het deel ‘Visie’. Hier leest u ons toekomstbeeld voor 2040 en de manier waarop we onder de Omgevingswet willen (samen)werken.

  • Het deel ‘Gebiedskompas’. In dit deel leest u onze gemeentebrede ambities en keuzes. Die maken we vervolgens concreet voor acht deelgebieden. Voor elk gebied beschrijven we het karakter, de bijzonderheden en de koers.

  • Het deel ‘Idee'. In dit deel leest u wat u kunt doen (en wat wij doen) als u een plan heeft in onze gemeente.

  • Het deel ‘Uitvoering’. Dit deel geeft u informatie over de zogenaamde beleidscyclus en de manier waarop we de Omgevingsvisie achteraf beoordelen (evalueren) en blijven controleren (monitoren). In dit deel vindt u ook een aantal juridische en milieutechnische zaken.

  • Het deel ‘Achtergrond’. Alle informatie die we gebruikten om deze Omgevingsvisie te maken, leest u in dit deel. Daar vindt u ook via welke stappen we tot deze Omgevingsvisie zijn gekomen.

Gebiedskompas Nienoord

Tussen eind 2022 en begin 2024 is voor Nienoord een eigen Gebiedskompas uitgewerkt. Het op 12 maart 2024 door (geamendeerd door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedskompas Nienoord is integraal in de Omgevingsvisie opgenomen.