Toegankelijkheid

Skip to main content
  • Visie

    Het toekomstbeeld voor de gemeente

Onze plek in de regio

De gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente in een eeuwenoud gebied. De gemeente ontstond op 1 januari 2019 uit de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van Winsum. In dit gebied wonen ruim 63.000 inwoners. Daarmee is het Westerkwartier de één na grootste gemeente in de provincie Groningen. Ook zijn we één van de grotere gemeenten in Noord-Nederland. Ons grondgebied strekt zich uit van het Reitdiep in het noorden tot de Drentse heide in het zuiden. Van de grens met de Friese wouden in het westen tot de rand van de stad Groningen in het oosten. We zijn daardoor niet alleen onderdeel van de provincie Groningen maar voelen ons ook verbonden met de provincies Fryslân en Drenthe en de verschillende gemeenten die daarin liggen.

Gemeente Westerkwartier tussen de steden Groningen, Assen en Drachten op een kaart van het noordelijke deel van Nederland

Het Westerkwartier kenmerkt zich door een unieke combinatie van ligging en karakter. Het Westerkwartier ligt in het hart van Noord-Nederland. De hoofdverkeersassen A7, spoorlijn Groningen-Leeuwarden, het Van Starkenborgh-kanaal en op termijn misschien de Lelylijn, vormen een goede ontsluiting van ons gebied. De nabij gelegen stedelijke regio’s als Drachten, Assen, Leeuwarden en Groningen zorgen ervoor dat vanuit ieder deel van onze gemeente de daarbij behorende voorzieningen goed bereikbaar zijn. Daardoor is het Westerkwartier een gemeente waar je goed kan wonen, werken en recreëren. Ons karakter laat zich het best omschrijven aan de hand van ons DNA: we zijn Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Met een bevolking die zich kenmerkt door zelfredzaamheid, openheid, onderling vertrouwen, samenwerking, eigen initiatief, assertiviteit en ondernemerschap en een sterke sociale structuur.

De gemeente Westerkwartier is een plattelandsgemeente met stedelijke ontwikkelkracht. Als plattelandsgemeente behoren we tot de grootste in Nederland met pittoreske pareltjes gelegen in weidse landschappen en groene coulissen, in rust en ruimte. Het landschap is divers en geeft met onderdelen als de Reitdiep-zone en het Nationaal Landschap Middag-Humsterland ruimte aan enerzijds de landbouwsector en anderzijds aan natuur, recreatie en toerisme. Aan de andere kant maken we deel uit van de stedelijke agglomeratie Regio Groningen-Assen met dynamische groeikernen langs de A7 en de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Deze combinatie maakt ons uniek en daarom koesteren we deze twee kenmerkende aspecten van onze gemeente met zorg (Bron: Hier is het Westerkwartier!).