Toegankelijkheid

Skip to main content
  • Visie

    Het toekomstbeeld voor de gemeente

Gaswinning en –opslag

Ook de gemeente Westerkwartier heeft te maken met de gevolgen van gaswinning en gasopslag. Het gaat om de gevolgen van de gaswinning in verschillende kleinere velden en het Groningenveld en de gevolgen van de gasopslagen Grijpskerk en Norg. Daarbij lopen inwoners aan tegen een zeer bureaucratische schadeafhandeling wat onwenselijk is.

  1. De gevolgen van de gaswinning raken onze gemeente. We zijn tegen de winning van het gas dat nog aanwezig is in/onder de gasopslaglocatie Grijpskerk. Eventuele ombouw van deze gasopslaglocatie naar opslag van laagcalorisch gas kan wat ons betreft alleen als dit aantoonbaar veilig gebeurt. Ook dient daarbij de omgekeerde bewijslast van toepassing te zijn. Ook zijn wij mening dat de gaswinning uit de kleine velden in onze gemeente moet stoppen mede gelet op de aardbevingen die hierdoor veroorzaakt (kunnen) worden;
  2. We maken ons bij dit alles sterk voor een goede schadeafhandeling en het behoud van waardevol erfgoed. We blijven ons inspannen om te komen tot een goede verdeling tussen lasten en lusten;
  3. Ook de gasopslag en de gevolgen daarvan spelen in het Westerkwartier een rol. Naast de NAM-locatie Grijpskerk hebben we ook nadrukkelijk oog voor Zevenhuizen e.o. die te maken hebben met de effecten van de gasopslag bij Norg. Met betrekking tot de NAM-locatie Grijpskerk starten we een gebiedstraject, waar de verdeling van de lasten en de lusten een belangrijk onderwerp zal zijn.